Kontakt oss – Tvergakonferansen

Kontakt oss

Om du har spørsmål. ta kontakt!

Spørsmål
Spørsmål om påmelding, registrering og betaling: tvergakonferansen@jcpnordic.com

Angående behov for faktura
Vi ønsker helst at konferansedeltagerne betaler med kort, men tar i enkelttilfeller mot betaling med faktura. Ta kontakt med karianne@tverga.no for mer informasjon.

Om Tverga
Det er Tverga som står bak Tvergakonferansen. Vi er en frivillig organisasjon som ble etablert i 2018 etter at Oslo Skateboardforening og Ungdom og Fritid i fellesskap ble tildelt oppgaven av Kulturdepartementet.

Tverga er ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge. Gjennom å tilby kompetanse, nettverk, profesjonell veiledning og verktøy skal vi bidra til gode lokalsamfunn med attraktive og inkluderende møteplasser for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet.

Les mer informasjon om oss på www.tverga.no.